ELITEANU Gheorghe

ELITEANU Gheorghe

militar în termen, a fost ucis la Bucureşti, în decembrie 1989.