CEAPĂ Nicolae

CEAPĂ Nicolae

militar în termen, a fost omorât în decembrie 1989.